Koninklijke Ridders van de Katteköp

Narrendom Haren

Carnavalsvereniging

Actieve Hoarense groepen

De inwoners van het kerkdorp Piringen zijn van meet af aan altijd erg actief geweest inzake het deelnemen aan de Harense carnavalstoet. Telkens met zeer originele ideeën. De naam Halketies, die in het Nederlands zoveel betekent als "knoeiers, voddeventen,..." zien we voor het eerst opduiken tijdens de stoet van 1982. Feit is dat de geestelijke vader niemand minder is dan de inmiddels overleden Marcel Thielen uit Piringen, die zelfs vooraleer onder de naam Halketies aan de Harense stoet deel te nemen, actief was in groepen met een jaarlijks wisselende naam, afhankelijk van het thema dat werd uitgebeeld.

Op een zeker moment heeft Marcel het roer overgegeven aan enkele jongere leden, met name Freddy Schuermans en Eddy Vanlessen, die vervolgens vanaf 1992 de leiding hebben overgelaten aan Jos Vanvinckenroye eveneens uit Piringen. Sedert 2005 wordt de groep geleid door Clerinx Robby uit Piringen.

‍ 

Deze groep heeft ondertussen dus al heel wat geschiedenis bij elkaar weten te schrijven ter gelegenheid van hun deelname aan de zovele Harense carnavalstoeten.

Het Hoarens Lewaet


Deze carnavalsgroep nam als groep voor eerst deel aan de carnavalstoet van 2010, het jaar dat 

Jeroen I (Bellings) de scepter als Prins van het Narrendom Haren in handen kreeg. De groep werd trouwens in zekere zin gevormd vanuit de vriendenkring van Prins Jeroen I.

Het was ook het memorabele jaar dat de stoet geteisterd werd door zwaar stormweer, maar dat kon de nieuwe groepering, die het levenslicht zag in het kerkdorp Haren en onder de leiding stond van Kathleen Paque, niet tegenhouden.

Sedertdien staat Het Hoarens Lewaet telkenmaal opnieuw aan de startlijn van de Harense stoet en weten zij het publiek jaar na jaar te bekoren met een prachtige wagen en een zeer kleurrijke groep.
Deze groep kwam tot stand dankzij enkele mensen uit Piringen. In 2014 deden zij voor het eerst mee met de optocht in Haren onder de naam “De Dolle Mexicanen” . In 2015, 2016 en 2017 namen zij deel onder de naam “Après-skihut” .

De Toppers

Widooie is door de jaren heen een dorp geweest met een uitgebreid en actief verenigingsleven. Ook de Ridders van de Katteköp zagen het levenslicht in Widooie, vandaar dat het carnavalsmonument ook daar een bijzondere plaats kreeg.

Wanneer een nieuwe carnavalsgroep wordt opgericht dan is dat meestal op initiatief van vrij jonge mensen, om niet te zeggen tieners.

Enkele jaren geleden besloten enkele vrienden uit Widooie, ditmaal geen tieners, om een carnavalsgroep samen te stellen met de bedoeling mee te trekken in de carnavalstoet waar Eric Daemen de scepter van prins zou hanteren, maar helaas dat feestje ging niet door en dus werd tijdens de eerstvolgende zomerbarbecue besloten om ondanks alles toch maar met een heuse carnavalsgroep van start te gaan.

De naam van groep, met name De Toppers, verwijst naar de Nederlandse supergroep, bestaande uit o.m. René Froger, Gerard Joling, Jeroen van der Boom, Jan Smit, … , waar al de leden van de groep uit Widooie grote fan van zijn. Zo blijkt dat tijdens de voorbereiding van de jaarlijkse barbecue steeds de muziek van De Toppers op de achtergrond gedraaid wordt terwijl alle helpers luidkeels meezingen.

Enfin, in ieder geval een leuke bende en dus is de stap richting carnaval vrij snel gezet. Zij namen in 2018 voor het eerst deel aan de Harense carnavalstoet.


Deze carnavalsgroep zag het levenslicht in de aanloop van het carnavalseizoen 2004. De groep bestond uit jeugdige carnavalsvierders en stond oorspronkelijk onder de leiding van Kristof Volont, voormalig Jeugdprins 1998, die het jaar nadien de fakkel doorgaf aan Tom Delvaux. Nadien wisselde de groep meerdere malen van voorzitter en werd de groep tijdens de laatste jaren van haar bestaan geleid door Jan Fagard.

Ondanks het feit dat de groepering voornamelijk bestond uit jeugdige medewerkers, zorgden zij tijdens de Harense carnavalstoet 2004 en 2005 toch voor een erg gesmaakt optreden. De jeugd is de toekomst, zo beweerde men en dus hoopte men dat de groepering nog vele jaren voor smaakvolle carnaval in het narrendom borg zou staan.

Het aantal leden groeide gestadig aan tot een vrolijke bende. Het mag ook gezegd worden dat de wagens waarmee ze jaarlijks naar de stoeten trokken, door hen zelf gebouwd en niet gehuurd werden.

Ondertussen organiseerden de groepering eveneens diverse activiteiten om de kas spijzen en namen zij tijdens hun bestaan deel aan andere carnavalstoeten uit de buurt.

Net voor de start van het carnavalseizoen 2018 werd evenwel beslist om de groepering te ontbinden, maar na een jaartje van inactiviteit, werd enkele weken voor de aanvang van het seizoen 2019 beslist om de groep herop te starten.

Niet meer actieve Hoarense groepen

De Handige Harries

Deze carnavalsgroep werd opgericht bij de start van het carnavalseizoen 1994. Aanleiding tot de oprichting was het feit dat de plaatselijke vereniging KLJ Bo-Ha het bijltje erbij neerlegde en aantal jeugdige carnavalsvierders, allemaal leeftijdsgenoten, met name Royen Gunther, Coenen Johan en Smets Dominique, het initiatief namen om een carnavalsgroep op te richten.


Er werd al van meet af aan gestart met een 50 tal leden, terwijl de leiding van de groep in handen was van Gunther Royen, Prins 1996 van het Narrendom Haren en tevens gedurende enkele jaren ondervoorzitter van de Ridders van de Katteköp. Hij werd in zijn opdracht als voorzitter bijgestaan door Robby Dieu, voormalig Jeugdprins van het Narrendom Haren, namelijk in 1987. Of met andere woorden twee mannen die wisten hoe dat de vork aan de steel zat, en hoe carnaval moest gevierd worden.

Hoewel tijdens eerdere carnavalsedities soms 80 personen deel uitmaakten van de groep werd het ledenaantal bewust beperkt tot een 50-tal personen. De reden hiervoor was dat het inderdaad haast onmogelijk is om voor een dergelijke groep van 80 deelnemers de passende kledij te vinden. Vandaar dat men koos voor een kleiner aantal, waardoor men er in slaagde om met mooiere kostuums voor de dag te komen.

Hun grootste betrachting bestond er in er voor alle leden een onvergetelijke carnavalsnamiddag in Haren van te maken alsmede iets moois te mogen voorstellen aan het publiek.

Hoe dan ook, elke vereniging heeft nood aan enige financiële armslag. Zonder centen gaat het u eenmaal niet. Vandaar dat zij bijvoorbeeld ook tijdens de Harense Kerstmarkt een stand voor hun rekening namen, want van de andere kant dan ook weer goed was om de contacten met de leden te onderhouden om een beetje na te keuvelen over het afgelopen seizoen.

Maar helaas heeft deze vereniging de handdoek in de ring geworpen en deden zij in 2013 voor de laatste maal deel aan de Harense stoet.

De stichting van deze vereniging dateert van het jaar 1974, en valt dus zowat samen met het ontstaan van de carnaval in Haren. Zij heeft steeds onder de leiding gestaan van Gerard Vanheusden (foto: op hoge fiets).


In Piringen was in die tijd de wielertoeristenclub “De Spaken” actief, en is dus van daaruit dat de carnavalsgroep De Fietsende Clowns – Piringen, of de “Velokes” zoals ze in Haren vaak genoemd worden, is ontstaan. Niets kon de sportievelingen immers beletten om zelfs bij de felste vrieskoude de wielen en de spieren te laten warmdraaien. Vandaar hun beslissing om als echte grapjassen op al even gekke fietsen, tijdens de winterperiode deel te nemen aan carnavalstoeten. Wij zeggen wel degelijk carnavalstoeten, want inderdaad ook buiten Haren namen zij deel aan carnavalstoeten, zelfs in alle uithoeken van het land, van Antwerpen, Willebroek, Ekeren, Berchem, Leuven, … ja zelfs tot in La Roche. In totaal namen zij aan ruim 250 optochten deel.


In al die jaren hebben zij niet alleen gezorgd voor eigen vermaak, maar hebben zij overal en altijd borg gestaan voor een amusant spektakel. Charly Chaplin, de ambulancefiets, mijnheer pastoor, en nog vele andere amusante uitbeeldingen met de meest bizarre en acrobatische fietsen behoorden tot hun vaste ingrediënten. In hun kleurrijke pakken, hun fel geschminkte gezichten, weten zij de vele jonge en oudere kijklustigen optimaal te amuseren.


Elke uitstap begon en eindigde steevast in hun clublokaal bij Mariëlla te Piringen, maar helaas in 2009 werd beslist om de groep definitief te ontbinden.


Deze groep mag zonder enige overdrijving aanzien worden als de kweekvijver van vele carnavalisten in het Narrendom Haren. O.a. de huidige voorzitter van de Ridders van de Katteköp, Bart Martens, zette zijn eerste stappen in het carnaval bij De Fietsende Clowns.